Organisatie en bestuur

Wie zijn de drijvende krachten achter Stichting De Ruime Wind?

Stichting De Ruime Wind bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich, naast hun “gewone leven”, inzetten voor toegankelijke zeilvakanties voor jongeren. Dit is een heel diverse groep mensen: van leraren tot systeembeheerders en van studenten tot gepensioneerde postbodes. Aangezien de huidige groep actieve vrijwilligers voor een substantieel deel gevormd wordt door oud-deelnemers van onze kampen, kunnen we bijna van een familie spreken. Kennis en ervaring worden generatie op generatie doorgegeven. Gelukkig is er ook voldoende aanwas van vrijwilligers die van buiten De Ruime Wind komen, wat voor de broodnodige frisse wind zorgt. Naast de groep vrijwilligers die tijdens de kampen actief zijn, zijn er ook nog verscheidene “Vrienden van De Ruime Wind”, die in het verleden kampen hebben gedraaid, dit nu niet meer doen, maar nog steeds op de achtergrond betrokken zijn bij de stichting.

Wie zit er aan het roer?

Het bestuur zit aan het roer van de stichting. Het bestaat momenteel uit een drietal vrijwilligers die zich door het jaar heen bezig houden met de financiering en planning van de kampen, de werving van deelnemers en nieuwe vrijwilligers en overige zaken die met het wel en wee van de stichting te maken hebben.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Job van der Tuin (Voorzitter)
Jelle van de Voort  (penningmeester)
Jan-Paul Loman (secretaris)

Het RSIN oftewel fiscaalnummer van de stichting is 813979547