Missie, motto en visie

Onze missie: Ieder kind heeft recht op een ‘zorgeloze’ vakantie.

Het bestaansrecht van de Stichting is geënt op de gedachte dat ieder kind, ongeacht diens thuissituatie, de mogelijkheid moet hebben om op vakantie te gaan. Wij beschouwen vakantie niet als een luxegoed, maar als een noodzakelijk middel, voor jong en oud, om de zorgen van alledag tijdelijk te kunnen laten voor wat ze zijn. Door afstand te creëren, kunnen zorgen bovendien in een ander daglicht komen te staan.

Aangezien ieder kind zo zijn zorgen heeft, is ieder kind welkom bij De Ruime Wind. Met behulp van sponsoring kan De Ruime Wind een eventuele financiële drempel bij deelname wegnemen en zo vakantie tot een goed maken dat niet voorbehouden blijft aan de welgestelde kinderen (en volwassenen) van onze maatschappij.

Ons motto: Eenheid in verscheidenheid.

De Ruime Wind wil mensen bij elkaar brengen. Gezien de aard van onze Stichting, kent zowel ons vrijwilligers- alsook ons deelnemersbestand een ruime diversiteit aan sociaaleconomische en culturele achtergronden, maatschappelijke posities en emotionele bagage. Het samen zeilen en spelen, het samen eten en slapen, het samen lachen en huilen – kortom, het samenzijn op onze kampen heeft als functie dat het mensen die in het dagelijks leven mogelijk niet of nauwelijks met elkaar van doen hebben, met elkaar in contact brengt.

Onze visie: Ieder mens kan van een ander leren.

Ieder mens is uniek. Alleen wanneer we openstaan voor de ander – wanneer we de ander erkennen als verschillend en toch als gelijk, wanneer we luisteren naar diens verhaal zonder direct een oordeel klaar te hebben – kunnen we van elkaar leren.

Ieder kind is verschillend. Als zodanig zijn kinderen niet te reduceren tot een categorie. Ondanks dat De Ruime Wind onderscheid maakt tussen leiding en deelnemers, streeft het naar een situatie waarin vrijwilligers en deelnemers elkaar met een open houding tegemoet treden.

Een open houding is gekoppeld aan een positieve benadering: ieder mens verdient de kans om het goede van zichzelf te laten zien en om zijn of haar talenten te ontplooien. Elke sociale context kan hieraan bijdragen of er afbreuk aan doen. De Ruime Wind hoopt haar steentje bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen een gelijke kans krijgt om op eigen wijze zijn of haar leven te leiden.