Meld je aan als vrijwilliger

Om de kostprijs van onze zeilvakanties zo laag mogelijk te houden, is de volledige organisatie in handen van vrijwilligers. Slechts tegen ‘kost en inwoning’ zetten zij zich een week lang in om deelnemers een zo leuk mogelijke vakantie te bezorgen. Krijgen vrijwilligers er dan niets voor terug? Zo wordt dit doorgaans niet ervaren: het plezier dat deelnemers uitstralen geeft erg veel voldoening. Interesse om ook vrijwilliger bij De Ruime Wind te worden? Lees verder.

Wat doe je als vrijwilliger?

De leiding van de kampen is onderverdeeld in keukenstaf en zeilers.

Als je als zeilinstructeur meegaat, ben je dagelijks verantwoordelijk voor een groepje van 4-5 deelnemers die je aan boord hebt. De ene deelnemer vindt het hardstikke leuk om van jou de fijne kneepjes van het zeilen te leren, terwijl de ander zich al kostelijk vermaakt met het zingen van liedjes en het praten over koetjes en kalfjes. Het leren zeilen stellen we niet verplicht. Het vakantieplezier staat voorop. De zeilers die voor het eerst als leiding op een kamp meedraaien, beginnen als aspirant. Hierbij vaar je met een instructeur mee, geef je grotendeels al leiding over de boot, maar ligt de eindverantwoordelijkheid nog bij de instructeur.

Als je “in de keuken” meegaat, ben je samen met 2-3 anderen verantwoordelijk voor het voorschotelen van maaltijden voor gemiddeld zo’n 45-55 personen, en dat een week lang. Voordat de zeilers met de deelnemers het water op gaan, verzorgen zij, samen met een corveegroep, een stevig ontbijt; ‘s avonds, bij terugkomst, zorgen zij dat de buikjes van iedereen weer gevuld worden, zodat er weer voldoende energie is voor een spetterend avondprogramma. Voor tussen de middag kunnen de deelnemers zelf een lunchpakketje maken en sluit de keukenstaf vaak aan bij de zeilers om gezamenlijk in een dorpje (dat al zeilend bereikt is) te gaan lunchen. Wanneer je nieuw bent in de keuken begin je vaak als aspirant, zodat je, al lerende, naar een volwaardig keukenstaffunctie kan toegroeien.

Hoewel de hoofdtaak van iedere vrijwilliger bepaald wordt door zijn of haar functie op het water of in de keuken, zijn er daarnaast ook nog neventaken. Het organiseren van avondprogramma’s is daar zeker één van: in verschillende samenstellingen organiseert de leiding op vrijwel iedere avond een programma, variërend van een dropping tot een casino-avond en van een waterestafette tot een bonte avond.

 

3

Hoe word ik vrijwilliger?

Als je interesse hebt om vrijwilliger te worden of als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator door te mailen naar vrijwilligers@ruimewind.nl. Mogelijk word je uitgenodigd voor een nadere kennismaking.

Ons aannamebeleid

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers.
Omdat we werken met een kwetsbare doelgroep, willen we er zeker van zijn wat voor ‘vlees we in de kuip hebben’. Daarom hebben we een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers ontworpen.

Eerste contact
Als een potentiële vrijwilliger zichzelf aanmeldt of via een vrijwilliger wordt aangedragen,
wordt er door iemand uit het bestuur contact gelegd. In dit eerste contact zal er onder
andere gesproken worden over de doelen van de stichting zoals deze beschreven zijn in de
statuten. Ook wordt er gesproken wat de potentiële vrijwilliger kan en wil bijdragen bij de
stichting. De nieuwe vrijwilliger wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het
vriendenweekend en of een trainingsdag. Eventueel worden referenties gevraagd.

Vriendenweekend of trainingsdag
Tijdens de dag of dit weekend gaat de potentiële vrijwilliger mee met een activiteit waar
alleen vrijwilligers of vrienden van De Ruime Wind bij zijn betrokken. Hier leert de potentiële
vrijwilliger de stichting kennen en de vrijwilligers maken kennis met de potentiële vrijwilliger.
Het doel hiervan is tweeledig. Als eerste is dit voor De Ruime Wind een goed moment om te
zien hoe de potentiële vrijwilliger samenwerkt met anderen. Ook is dit voor de potentiële
vrijwilliger een moment om zelf te ervaren hoe het er bij De Ruime Wind aan toegaat.
Na een vriendenweekend of trainingsdag zal de potentiele vrijwilliger besproken worden
binnen het bestuur en zal daarbinnen een beslissing genomen worden over al dan niet
deelname aan een kamp.

Deelname kamp
Als er besloten is dat een nieuwe vrijwilliger mee mag in een kamp, dan zal deze vanuit het
bestuur overgedragen worden aan de eindverantwoordelijke van het kamp: De algemeen
leiding (die door het bestuur is aangesteld in deze functie). Een nieuwe vrijwilliger wordt in
een kamp een aspirant genoemd. Een van de afspraken die gemaakt wordt met een
aspirant is dat hij of zij een coach heeft die als steun en vraagbaak kan dienen binnen het
kamp. Deze coach zal ook feedback geven op het functioneren als aspirant kampleiding. In
een week kamp wordt een aantal evaluatiemomenten ingebouwd, waarin er wordt gekeken
hoe het gaat. Aan het einde van het kamp wordt er een eindevaluatie gedaan, die wordt
teruggekoppeld met het bestuur. En hier zal besloten worden of iemand wel of geen
volwaardig vrijwilliger mag worden.