Subsidie

Zonder de subsidiegevers zijn er geen zeilvakantie-kampen. Met subsidies houden we de kosten voor het kamp laag. 

De prijs van €285,- is relatief laag voor een complete zeilweek met huur van boten, huur van de boerderij, de busreis en eten, drinken en zoveel plezier. Als een subsidiegever ook nog een bijdrage per deelnemer doet, meestal uit een minima-fonds, is de prijs beperkt tot een eigen bijdrage van €30,- per deelnemer.

De subsidiegevers en hun regelingen in het jaar 2023:

Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle zal kinderen uit een minima gezin een brief toesturen met informatie en voorwaarden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kun je voor een eigen bijdrage van €30,-  mee op het zeilkamp.

Gemeente Nijverdal

Woon je in Nijverdal en meld je je aan via de voedselbank dan kan er subsidie worden aangevraagd via de gemeente Nijverdal. De gemeente Nijverdal vraagt subsidie aan bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Als je aan de voorwaarden voldoet is de eigen bijdrage € 30,-.

Gemeente Hengelo en Lions Club Hengelo

Ben je woonachtig in de gemeente Hengelo en val je onder de minima-regeling, dan geeft de gemeente Hengelo een subsidie van €50,- per deelnemer. 

Nadat de gemeente bekend maakte dat de subsidie zou worden beperkt tot €50,-, heeft de Lions Club Hengelo besloten om een aantal deelnemers éénmalig te subsidiëren. Daardoor kunnen er in 2023 ongeveer 10 deelnemers die aan de voorwaarden voldoen mee voor een eigen bijdrage van €30,-.

Gemeente Borne

Deze gemeente geeft een subsidie van €255,- per deelnemer. De deelnemers die aan de voorwaarden voldoen betalen een eigen bijdrage van €30,- voor het kamp. 

Gemeente Haaksbergen

Deze gemeente geeft een subsidie van €255,- per deelnemer. De deelnemers die aan de voorwaarden voldoen betalen een eigen bijdrage van €30,- voor het kamp.

Gemeentes Dinkelland en Tubbergen

We zijn op dit moment in gesprek met deze gemeentes over een subsidie via SWDT (Stichting Welzijn Dinkelland en Tubbergen). Een nadere mededeling zal volgen.

Gemeente Enschede

Stichting Leergeld Enschede stuurt een brief naar de cliënten. Deze kunnen zich aanmelden bij Stichting leergeld Enschede. De stichting leergeld Enschede meldt de deelnemers aan bij stichting De Ruime Wind.

Andere sponsoring

De stichting heeft als doelstelling om kinderen uit het oosten van het land een onbezorgde vakantie te bezorgen, vooral als er redenen zijn dat een normale vakantie niet haalbaar is. Is er geen subsidieregeling van toepassing, neem dan contact op met de stichting of er in overleg op individuele basis sponsoring beschikbaar is. Zie Contact.